Tiền mã hóa khác

Công cụ chuyển đổi giá trực tiếp của API3

Công cụ tính tỷ giá API3/ETH

1 ETH797.615 API3
API3
API3
API3
Ξ 0.001254
-0.94 %
Giá tốt nhất hôm nay

Thay đổi giá API3 theo thời gian thực bằng ETH

Thông tin về giá API3

Mức giá cao nhất mọi thời đại
Ξ 0.004905
Vốn hóa thị trường
Ξ 108 N
Thay đổi giá (24 ngày)
-0.94 %
Thay đổi giá (7 ngày)
-7.78 %
Khối lượng trong 24 giờ
Ξ 10 N
Nguồn cung tối đa
0

Dữ liệu trực tiếp về API3

Giá API3 hiện tại là Ξ 0.001254, như vậy đồng tiền này đã thay đổi -0.94% trong 24 giờ qua và -7.78% trong 7 ngày qua. Với nguồn cung lưu hành là 0, vốn hóa thị trường trực tiếp của API3 là Ξ 108 N. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là Ξ 10 N.

Tỷ giá chuyển đổi được tính bằng Chỉ số giá API3 trực tiếp cùng với các chỉ số giá của tài sản kỹ thuật số khác. Tỷ giá hối đoái API3/USD được cập nhật theo thời gian thực.

Theo dõi công cụ chuyển đổi tiền mã hóa và công cụ tính của Bitsgap để cập nhật trực tiếp 24/7 về tỷ giá hối đoái giữa tiền mã hóa và tiền pháp định, bao gồm BTC, ETH, XRP với USD, EUR, GBP.

Các sàn giao dịch hỗ trợ API3

Tỷ giá hối đoái của API3 đang giảm.

Giá trị hiện tại của 1 API3 là 0.001254 ETH. Ngược lại, 1,00 ETH sẽ cho phép bạn giao dịch với 797.615 API3, không bao gồm phí của sàn hoặc phí gas.

Trong 7 ngày qua, tỷ giá hối đoái đã giảm -7.78%. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, tỷ giá đã thay đổi -0.94%. Vào thời điểm này của tháng trước, 1 API3 có giá 0.000909 ETH, giảm 27.53% so với thời điểm hiện nay. Nhìn lại một năm, API3 đã thay đổi +0.000263 ETH.

API3 sang ETH

Tài sảnHôm nay vào lúc 11:56 PM
0.5 API30.000627 ETH
1 API30.001254 ETH
5 API30.006269 ETH
10 API30.012537 ETH
50 API30.062687 ETH
100 API30.125374 ETH
500 API30.626869 ETH
1000 API31.253738 ETH

ETH sang API3

Tài sảnHôm nay vào lúc 11:56 PM
0.5 ETH398.807 API3
1 ETH797.615 API3
5 ETH3 988.074 API3
10 ETH7 976.148 API3
50 ETH39 880.739 API3
100 ETH79 761.477 API3
500 ETH398 807.387 API3
1000 ETH797 614.773 API3

Hôm nay so với 24 giờ trước

Tài sảnHôm nay vào lúc 11:56 PM24 giờ trướcThay đổi trong 24 giờ
0.5 API3Ξ0.000627Ξ0.000633
-0.94 %
1 API3Ξ0.001254Ξ0.001266
-0.94 %
5 API3Ξ0.006269Ξ0.006328
-0.94 %
10 API3Ξ0.012537Ξ0.012656
-0.94 %
50 API3Ξ0.062687Ξ0.063279
-0.94 %
100 API3Ξ0.125374Ξ0.126558
-0.94 %
500 API3Ξ0.626869Ξ0.632789
-0.94 %
1000 API3Ξ1.253738Ξ1.265577
-0.94 %

Hôm nay so với 1 tháng trước

Tài sảnHôm nay vào lúc 11:56 PM1 tháng trướcThay đổi trong 1 tháng
0.5 API3Ξ0.000627Ξ0.000454
+27.53 %
1 API3Ξ0.001254Ξ0.000909
+27.53 %
5 API3Ξ0.006269Ξ0.004543
+27.53 %
10 API3Ξ0.012537Ξ0.009086
+27.53 %
50 API3Ξ0.062687Ξ0.04543
+27.53 %
100 API3Ξ0.125374Ξ0.09086
+27.53 %
500 API3Ξ0.626869Ξ0.4543
+27.53 %
1000 API3Ξ1.253738Ξ0.908599
+27.53 %

Hôm nay so với 1 năm trước

Tài sảnHôm nay vào lúc 11:56 PM1 năm trướcThay đổi trong 1 năm
0.5 API3Ξ0.000627Ξ0.000495
+21.00 %
1 API3Ξ0.001254Ξ0.000991
+21.00 %
5 API3Ξ0.006269Ξ0.004953
+21.00 %
10 API3Ξ0.012537Ξ0.009905
+21.00 %
50 API3Ξ0.062687Ξ0.049526
+21.00 %
100 API3Ξ0.125374Ξ0.099051
+21.00 %
500 API3Ξ0.626869Ξ0.495257
+21.00 %
1000 API3Ξ1.253738Ξ0.990515
+21.00 %
Bắt đầu kiếm lợi nhuận API3
với
Bot giao dịch
tiền mã hóa mạnh mẽ
Tất cả dữ liệu của bạn được bảo mật bằng mã hóa cao cấp

Câu hỏi thường gặp

GRID bot của Bitsgap là gì?
DCA bot của Bitsgap là gì?
COMBO Bot của Bitsgap là gì?
GRID bot của Bitsgap là gì?
DCA bot của Bitsgap là gì?
COMBO Bot của Bitsgap là gì?