Cuộc thi môi giới hằng tháng

Mời bạn bè để chia sẻ giải thưởng ngày một lớn hơn. Mỗi người dùng mới được giới thiệu sẽ tăng tổng quỹ giải thưởng thêm 3 USDT.

Quỹ giải thưởng hiện tại

0 USDT
--
--
--
--DaysHoursMinSec

Thưởng thêm 25 USDT cho tất cả những người môi giới đã mời hơn 10 người đăng ký có trả tiền

Cuộc thi môi giới hằng tháng

Mời bạn bè để chia sẻ giải thưởng ngày một lớn hơn. Mỗi người dùng mới được giới thiệu sẽ tăng tổng quỹ giải thưởng thêm 3 USDT.

NHẬN LIÊN KẾT MÔI GIỚI CỦA BẠN

Quỹ giải thưởng hiện tại

0 USDT
--
--
--
--DaysHoursMinSec

Thưởng thêm 25 USDT cho tất cả những người môi giới đã mời hơn 10 người đăng ký có trả tiền

Cách để tham gia

 • 1

  Tham gia chương trình môi giới

  Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một tài khoản trên Bitsgap và sử dụng liên kết môi giới cá nhân của bạn trong chương trình quảng bá.

 • 2

  Quảng bá
  Bitsgap

  Hãy nỗ lực giới thiệu Bitsgap cho đối tượng khách hàng của bạn. Tất cả những người đăng ký có trả phí đều sẽ được tính vào giải thưởng.

 • 3

  Chia sẻ
  quỹ giải thưởng

  Mỗi người được giới thiệu có trả phí mới tham gia đều sẽ tự động tăng quỹ giải thưởng. Top 25 môi giới sẽ chia sẻ giải thưởng.

Nhận liên kết môi giới của bạn

Chi tiết của chương trình quảng bá

Tháng 4 2024

Thời gian diễn ra cuộc thi:
01.04.2024 00:00 (UTC) – 30.04.2024 23:59 (UTC)

Điều khoản và Điều kiện

 1. Phần thưởng sẽ được tính trên cơ sở số gói kế hoạch có trả phí được kích hoạt trong tháng tổ chức cuộc thi.
 2. Mỗi người dùng được giới thiệu mới sẽ tăng quỹ giải thưởng thêm 3 USDT.
 3. Giải thưởng sẽ được ghi có vào số dư môi giới của bạn theo USDT trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc thi.
 4. Có áp dụng các điều kiện của Chương trình môi giới.
 5. Số người chiến thắng: 25.

Cơ cấu giải thưởng

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng Nhất13% quỹ giải thưởng
Hạng Nhì11.5% quỹ giải thưởng
Hạng Ba9% quỹ giải thưởng
Hạng Tư7% quỹ giải thưởng
Hạng Năm5% quỹ giải thưởng
Hạng 6 – 1023.5% quỹ giải thưởng sẽ được chia đều
Hạng 11 – 2021% quỹ giải thưởng sẽ được chia đều
Hạng 21 – 2510% quỹ giải thưởng sẽ được chia đều
Giải phụ25 USDT cho tất cả những người môi giới đã mời hơn 10 người đăng ký có trả tiền