Sự bảo mật là trên hết

Bạn cần yên tâm 100% khi giao dịch tiền mã hóa. Tại Bitsgap, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật cho bạn với những tính năng và giao thức an toàn đầu ngành.

Bắt đầu thử miễn phí 7 ngày

Chúng ta không bao giờ động đến tiền của bạn

Bitsgap không có quyền truy cập tiền của bạn. Và sẽ không bao giờ có thể làm điều đó.

Các loại tài sản tiền mã hóa của bạn đều được lưu giữ bảo mật tại các exchange và được kết nối bởi các khóa API mã hóa. Mật khẩu và mọi thông tin cá nhân của bạn đều được an toàn.

An toàn hơn ngân hàng Internet của bạn

Mọi thông tin được cung cấp đến các máy chủ của chúng tôi đều được mã hóa bằng giao thức tiêu chuẩn 2048-bit và được lưu trữ trên một mạng lưới bảo mật, được bảo vệ bởi tường lửa.

Sẽ không ai có thể truy cập dữ liệu của bạn, và các tiêu chuẩn cao về bảo mật sẽ đảm bảo Bitsgap an toàn gấp hai lần so với hầu hết các ngân hàng Internet.

Lớp bảo mật bổ sung

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn sử dụng 2FA cho Bitsgap và địa chỉ email liên quan đến tài khoản của mình.

Chúng tôi sử dụng Khóa cứng bảo mật//FIDO2 làm một phương thức 2FA.