Bitsgap logo

Lợi thế không công bằng của bạn trên thị trường tiền mã hóa

Nền tảng đám mây của Bitsgap có thể được truy cập từ mọi thiết bị bất cứ lúc nào. Các lệnh của bạn sẽ được thực thi ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Bắt đầu thử miễn phí 7 ngàyBắt đầu thử miễn phí 7 ngàyBắt đầu thử miễn phí 7 ngày

*Không cần thẻ tín dụng.

Giới hạn dừng

Các lệnh được khớp tự động tại giá đã định sẵn (hoặc tốt hơn), khi mức giá mục tiêu được kích hoạt.

Lệnh này sẽ được thực thi ở một mức giá được quy định (hoặc tốt hơn), sau khi đã đạt một mức giá dừng mà bạn quy định.

Sau khi giá dừng được kích hoạt, lệnh giới hạn dừng sẽ trở thành một lệnh giới hạn để mua hoặc bán tại mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.

Lệnh thuật toán Smart, khả dụng trên tất cả các exchange trong một giao diện

Giới hạn dừng

Các lệnh được khớp tự động tại giá đã định sẵn (hoặc tốt hơn), khi mức giá mục tiêu được kích hoạt.

Lệnh này sẽ được thực thi ở một mức giá được quy định (hoặc tốt hơn), sau khi đã đạt một mức giá dừng mà bạn quy định.

Sau khi giá dừng được kích hoạt, lệnh giới hạn dừng sẽ trở thành một lệnh giới hạn để mua hoặc bán tại mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.

Bảng giao dịch nâng cao

Take Profit
Take Profit

Đảm bảo bạn không bỏ lỡ lợi nhuận những khi bạn không thể theo dõi sát sao các giao dịch của mình

Stop Loss
Stop Loss

Khi giá giảm xuống, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch cho bạn

Trailing
Trailing

Tính năng này sẽ theo sát giá và di chuyển lệnh mở của bạn một cách tương ứng

OCO
OCO

Cặp lệnh giao dịch, được kết nối bằng một liên kết điều kiện

Trading View
Trading View

Hơn 100 chỉ báo và 50 công cụ vẽ thông minh

100
triệu lệnh
100triệu lệnh
được thực thi
từ2017
2017
vào 15+exchange tiền mã hóa

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Đăng ký

line

Kết nối

line

Bắt đầu giao dịch

line

Tất cả dữ liệu của bạn đều được bảo mật bằng công nghệ mã hóa cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh giao dịch Stop Limit là gì?
Ví dụ về lệnh giới hạn dừng lỗ là gì?
Tôi có thể đặt lệnh Stop Limit và lệnh bán cùng lúc không?
Tại sao nên sử dụng lệnh Stop Limit?