Bitsgap logo

Lợi thế không công bằng của bạn trên thị trường tiền mã hóa

Nền tảng đám mây của Bitsgap có thể được truy cập từ mọi thiết bị bất cứ lúc nào. Các lệnh của bạn sẽ được thực thi ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Bắt đầu thử miễn phí 7 ngàyBắt đầu thử miễn phí 7 ngàyBắt đầu thử miễn phí 7 ngày

*Không cần thẻ tín dụng.

Giới hạn

Một lệnh để mua hoặc bán tiền mã hóa tại mức giá mà bạn chọn hoặc tốt hơn.

Lệnh Mua giới hạn đảm bảo bạn mua ở giá đã quy định, hoặc thấp hơn nếu có thể trong thị trường. Lệnh Bán giới hạn đảm bảo bạn bán ở giá đã quy định, hoặc cao hơn nếu có thể trong thị trường.

Lệnh thuật toán Smart, khả dụng trên tất cả các exchange trong một giao diện

Giới hạn

Một lệnh để mua hoặc bán tiền mã hóa tại mức giá mà bạn chọn hoặc tốt hơn.

Lệnh Mua giới hạn đảm bảo bạn mua ở giá đã quy định, hoặc thấp hơn nếu có thể trong thị trường. Lệnh Bán giới hạn đảm bảo bạn bán ở giá đã quy định, hoặc cao hơn nếu có thể trong thị trường.

Bảng giao dịch nâng cao

Take Profit
Take Profit

Đảm bảo bạn không bỏ lỡ lợi nhuận những khi bạn không thể theo dõi sát sao các giao dịch của mình

Stop Loss
Stop Loss

Khi giá giảm xuống, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch cho bạn

Trailing
Trailing

Tính năng này sẽ theo sát giá và di chuyển lệnh mở của bạn một cách tương ứng

OCO
OCO

Cặp lệnh giao dịch, được kết nối bằng một liên kết điều kiện

Trading View
Trading View

Hơn 100 chỉ báo và 50 công cụ vẽ thông minh

100
triệu lệnh
100triệu lệnh
được thực thi
từ2017
2017
vào 15+exchange tiền mã hóa

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Đăng ký

line

Kết nối

line

Bắt đầu giao dịch

line

Tất cả dữ liệu của bạn đều được bảo mật bằng công nghệ mã hóa cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh giới hạn trong giao dịch là gì?
Có những loại lệnh giới hạn nào?
Lệnh giới hạn có hữu ích không?
Ví dụ về lệnh giới hạn mua là gì?