Bitsgap logo

Cách bắt đầu sử dụng bot giao dịch GRID của Bitsgap

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khởi động bot GRID mới, sửa đổi cài đặt, đóng bot và khởi động lại chúng nếu cần.

Cách tạo GRID Bot

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và chạy GRID bot đầu tiên của mình. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi dưới đây.

1. Chọn loại bot

Để bắt đầu một GRID bot mới, hãy nhấp vào nút [Bắt đầu bot mới] nằm ở menu trên cùng của trang Bots.

ViCL1.jpg

Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên với tất cả các bot có sẵn. Chọn [GRID bot].

VGR1.png

2. Chọn sàn giao dịch và cặp giao dịch

Ở bên phải màn hình của bạn, một menu để tạo GRID bot đầu tiên sẽ được hiển thị, nơi bạn có thể chọn sàn giao dịch, cặp tiền tệ, khoản đầu tư và đặt cài đặt nâng cao nếu bạn muốn tùy chỉnh chúng theo chiến thuật của mình. Đọc thêm về cài đặt nâng cao trong bài viết của chúng tôi - Tùy chỉnh cài đặt nâng cao Grid Bot của Bitsgap.

VGR2.jpg

Hãy chuyển sang bước tiếp theo. Bắt đầu bằng cách chọn một sàn giao dịch và một cặp. Nhấp vào cửa sổ “Giao dịch” để chọn một sàn giao dịch, sau đó nhấp vào “Cặp” để đặt cặp giao dịch. Khi việc này hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

VGR3.jpg

Nhập tổng giá trị đầu tư mà bạn muốn thực hiện hoặc sử dụng thanh trượt để chỉ định tỷ lệ phần trăm dựa trên số dư khả dụng của bạn.

VGR4.jpg

Trường Đầu tư hiển thị:

 • số tiền đầu tư xấp xỉ bằng loại tiền hệ thống đã chọn của bạn;
 • tiền tệ cơ sở cần thiết cho lệnh bán ban đầu của bạn (BTC);
 • tiền tệ yết giá cho lệnh mua ban đầu của bạn (USDT).

Cửa sổ Có sẵn để sử dụng bot hiển thị số lượng cả hai loại đơn vị tiền tệ (cơ sở và yết giá) có sẵn trên số dư của bạn, đã tính đến khoản khấu trừ 5%, được dành để chi trả mọi khoản phí giao dịch mà sàn giao dịch tính.

VGR5.jpg

Lưu ý
Số dư của đơn vị tiền tệ cơ sở và đơn vị tiền tệ yết giá sẽ thay đổi trong quá trình làm việc của bot vì cả hai lệnh mua và bán đều sẽ được thực thi. Tùy thuộc vào hướng đi của giá, các lệnh mở của bot của bạn có thể có nhiều tiền tệ cơ sở hơn hoặc nhiều tiền tệ yết giá hơn so với ban đầu.

3. Kiểm tra lại

Kiểm tra lại cho phép bạn đánh giá hiệu suất của bot dựa trên dữ liệu lịch sử của một cặp giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn. Tính năng này có thể giúp bạn hiểu cài đặt bot của mình và tối ưu hóa chúng cho cặp giao dịch đã chọn.

Để kiểm tra lại cài đặt bot của bạn, hãy nhấp vào nút [Kiểm tra lại]. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy kết quả tính toán về công việc của bot (lợi nhuận bot) với cài đặt hiện tại trong 30 ngày qua (theo mặc định), như trong ví dụ bên dưới.

VGR6.jpg

4. Xem lại và xác nhận cài đặt

Đây là bước cuối cùng trước khi khởi chạy bot. Tại đây bạn có thể xem lại tất cả các cài đặt đã chọn.

Xem trước cài đặt

 • Loại bot
 • Sàn giao dịch
 • Cặp
 • Khoản đầu tư ban đầu vào bot
 • Đơn vị tiền tệ của lợi nhuận
 • Đơn vị tiền tệ cơ sở trong lệnh bán mở
 • Đơn vị tiền tệ yết giá trong lệnh mua mở
 • Mức giá đỉnh và mức giá đáy
 • Mức của GRID bot
 • Bước GRID giữa các mức
 • Đơn vị tiền tệ quy mô đặt lệnh
 • Bật/Tắt tính năng theo dõi
 • Bật/Tắt tính năng bảo vệ khỏi tình trạng bơm

VGR7.jpg

Nếu cần thay đổi, hãy quay lại bằng cách nhấp vào mũi tên. Nếu không, hãy nhấp vào nút [Bắt đầu bot].

Phân tích hiệu suất bot của bạn

Bạn luôn có thể theo dõi kết quả của bot trong cửa sổ "Hiệu suất" chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất và kết quả của bot cũng như nhận được thông tin chi tiết hơn về từng giao dịch. Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở phía bên phải sau khi nhấp vào bot cần thiết:

vgup1.gif

Tại đây, bạn có thể xem lợi nhuận bot tổng thể và hàng ngày, Unrealized, thời gian giao dịchsố lượng giao dịch đã hoàn tất. Phần này cũng hiển thị tỷ lệ giữa giá và đơn vị tiền tệ cơ sở trong các lệnh mở và giá trị hiện tại của chúng.

vgup2.png

Lệnh bot

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các giao dịch bot đã hoàn thành và đang mở của mình trong tab "Lệnh bot". Để truy cập tab, hãy nhấp vào [Hành động bot] và chọn tùy chọn [Xem chi tiết].

vgup3.gif

Tab "Lịch sử" sẽ hiển thị chi tiết cụ thể về tất cả các giao dịch mà bot của bạn đã hoàn tất. Ở đây bạn sẽ thấy các thông tin sau:

 • Thời gian thực thi lệnh của mỗi lệnh;
 • Bên đặt lệnh (mua hoặc bán);
 • Hành động (loại lệnh hoặc trạng thái);
 • Số tiền đặt lệnh bằng đơn vị tiền tệ cơ sở;
 • Giá đặt lệnh;
 • Phí sàn giao dịch;
 • Lợi nhuận trên mỗi giao dịch;
 • Tổng lợi nhuận tính theo phí giao dịch áp dụng.

VGR11.jpg

Tab Lệnh đang mở

Nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái các giao dịch đang mở bot của mình, hãy đi tới "Lệnh đang mở" trong tab "Lệnh bot":

VGR12.gif

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tab "Lệnh đang mở" với nhiều thông tin hơn về số lượng lệnh đang mở, thời gian, bên đặt lệnh, loại, giá, số tiền và trạng thái của chúng.

VGR13.jpg

Sửa đổi bot

Bất cứ khi nào bạn muốn điều chỉnh cài đặt trên bất kỳ bot nào, hãy chọn bot bạn cần và nhấn [Hành động bot] > [Sửa đổi bot] ở phía bên phải.

vgup4.gif

Khuyến nghị
Vui lòng lưu ý rằng Trailing Up/Down, Chốt lời, Stop Loss và Bảo vệ chống tình trạng bơm (Pump Protection) có thể được sửa đổi trên bất kỳ bot đang hoạt động nào.

Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng mức lưới. Vui lòng tìm thêm thông tin về cách thực hiện điều đó trong bài viết của chúng tôi - Thích ứng với những thay đổi của thị trường bằng cách sửa đổi mức lưới của Bot đang hoạt động.

Khi tất cả những thay đổi cần thiết đã được thực hiện, hãy tiếp tục bằng cách nhấp vào nút [Tiếp tục]. Kiểm tra kỹ cài đặt mới của bạn trên trang xem trước của bot, sau đó nhấn [Xác nhận].

vgup5-ezgif.com-cut.gif

Đóng bot

Để đóng bot, hãy chọn bot bạn cần và điều hướng con trỏ chuột đến nút [Dừng bot].

vgup6.gif

Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy một bảng có trạng thái hiện tại của bot và các tùy chọn về cách đóng bot.

Dừng điều kiện Bot

 1. Hủy tất cả các lệnh đang mở: Tùy chọn này sẽ đóng tất cả các lệnh đang mở của bạn; đơn vị tiền tệ cơ sở và đơn vị tiền tệ yết giá từ các giao dịch mở sẽ trở về số dư khả dụng của bạn.
 2. Bán ở mức giá giới hạn: Bot của bạn sẽ bị hủy và hệ thống sẽ đặt lệnh giới hạn ở mức giá hòa vốn hoặc ở bất kỳ mức giá nào bạn chọn. Bằng cách này, bạn có thể bán đơn vị tiền tệ cơ sở của bot và kiếm lợi nhuận ở bất kỳ mức nào đã chọn.
 3. Bán theo giá thị trường: Bằng cách chọn tùy chọn này, tất cả tiền tệ cơ sở trong các lệnh mở sẽ được bán theo giá thị trường, để lại cho bạn kết quả được đánh dấu trong cột Total PNL.

Khởi động lại các bot đã đóng

Để khởi động lại bot đã đóng, hãy chuyển đến tab [Lịch sử]. Sau đó chọn bot bạn thích và nhấp vào [Hành động bot]>[Khởi động lại].

vgup7.gif

Điều chỉnh cài đặt nếu cần và chuyển tới tab tổng quan của bot. Kiểm tra kỹ các tham số đã chọn và khởi chạy bot bằng cách nhấn [Bắt đầu bot].


Bạn có thắc mắc? Hãy đặt câu hỏi cho cộng đồng của chúng tôi trên Telegram!