Cách tạo và thiết lập khóa API của Bybit

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo, cấu hình và kết nối khóa API Bybit của bạn với sàn giao dịch Bitsgap.

Bitsgap là sàn giao dịch cho phép bạn làm việc với nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa từ một giao diện hợp nhất với quyền truy cập vào các công cụ bổ sung không có trên sàn.

Tất cả các hoạt động giao dịch được tạo và xử lý bằng cách sử dụng khóa API trao đổi duy nhất dành cho tất cả mọi người dùng. Khóa API là một cách an toàn và đáng tin cậy để sử dụng sàn giao dịch vì khóa này không cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn mọi hoạt động quản lý vốn (nạp và rút tiền).


1. Đăng nhập vào Bybit

Đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn hoặc tạo một tài khoản mới.

ViBy1.jpg

2. Đi đến trang API

Từ cài đặt tài khoản của bạn (góc trên cùng bên phải), điều hướng đến trang API.

ViBy2.jpg

3. Tạo khóa API

Nhấp vào nút [Tạo khóa mới] để tạo khóa API mới.

BybitViet1.jpg

4. Chọn loại khóa API

Chọn API Key do hệ thống tạo.

ViBy4.jpg

5. Khớp quyền API

Đầu tiên, chọn tùy chọn Kết nối với ứng dụng của bên thứ ba và chọn Bitsgap làm Tên ứng dụng.

ViBy5.jpg

Chỉnh sửa quyền của bạn như trong ví dụ bên dưới. Điều này sẽ cho phép chúng tôi đọc lịch sử, số dư hiện tại của bạn và thực hiện các giao dịch trên tài khoản trao đổi của bạn.

Dưới đây là danh sách các quyền cần thiết:

  1. Đã chọn tùy chọn Đọc-Viết
  2. Tài Khoản Tiêu Chuẩn - Spot: Giao dịch - bật

Tài Khoản Tiêu Chuẩn - Hợp đồng:

  • Lệnh - tắt
  • Vị thế - tắt

Tài Khoản Tiêu Chuẩn - Hợp Đồng USDC:

  • Giao Dịch Phái sinh USDC - tắt

Giao dịch lô:

  • Giao dịch lô - tắt

Tài Sản - Ví:

  • Chuyển tiền tài khoản - tắt
  • Chuyển tiền tài khoản phụ - tắt
  1. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào [Gửi].

ViBy55.jpg

6. Chèn mã xác thực hai yếu tố (2FA)

Điền mã 2FA của bạn để hoàn tất xác minh bảo mật.

ViBy6.jpg

7. Sao chép khóa API và khóa bí mật của bạn

Giờ đây, khóa giao dịch Bybit của bạn đã được tạo thành công và sẵn sàng kết nối với sàn giao dịch của chúng tôi! Vui lòng sao chép khóa API và khóa Bảo mật của bạn ở nơi an toàn trước khi bạn thêm chúng vào Bitsgap. Sau khi nhấp vào Đã hiểu, bạn sẽ không thấy các khóa API của mình nữa.

ViBy7.jpg

8. Đi đến Bitsgap > Sàn giao dịch của tôi

Đăng nhập vào tài khoản Bitsgap của bạn và truy cập trang Sàn giao dịch của tôi. Nhấp vào [Thêm sàn giao dịch mới].

VIETMyExchanges.jpg

9. Chọn sàn giao dịch Bybit và nhập thông tin API của bạn

Từ cửa sổ bật lên, bạn cần chọn Bybit. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ nơi bạn có thể thêm Khóa API keyKhóa bảo mật, sau đó nhấp vào [Kết nối].

ViBy9.jpg

10. Kiểm tra kết nối

Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, bạn sẽ thấy sàn Bybit được thêm vào danh sách các sàn giao dịch được kết nối với trạng thái Đã kết nối và số dư giao dịch có sẵn trên tài khoản của bạn.

ViBy10.jpg


Bạn có thắc mắc? Hãy đặt câu hỏi cho cộng đồng của chúng tôi trên Telegram!