Cách tạo và thiết lập khóa API của Crypto.com

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo, cấu hình và kết nối khóa API Crypto.com của bạn với sàn giao dịch Bitsgap.

Bitsgap là sàn giao dịch cho phép bạn làm việc với nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa từ một giao diện hợp nhất với quyền truy cập vào các công cụ bổ sung không có trên sàn.

Tất cả các hoạt động giao dịch được tạo và xử lý bằng cách sử dụng khóa API trao đổi duy nhất dành cho tất cả mọi người dùng. Khóa API là một cách an toàn và đáng tin cậy để sử dụng sàn giao dịch vì khóa này không cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn mọi hoạt động quản lý vốn (nạp và rút tiền).


1. Đăng nhập vào Crypto.com

Đăng nhập vào tài khoản Crypto.com của bạn hoặc tạo một tài khoản mới.

ccVi1.jpg

2. Đi đến trang API

Từ tài khoản của bạn, điều hướng đến "Cài đặt"“Khóa API".

crypto_1.png

3. Bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA)

Để tạo khóa API, hãy truy cập trang "Bảo mật" và bật xác minh 2FA.

cc3.png

Lưu ý
Nếu không xác minh bảo mật bổ sung, sàn giao dịch Crypto.com sẽ không cho phép bạn tiến hành tạo khóa API.

4. Tạo khóa API

Trong tab "Khóa API", hãy nhấp vào nút [Tạo khóa API mới].

crypto_2.png

5. Gắn nhãn khóa API của bạn

Đặt tên bất kỳ cho khóa API để bạn có thể dễ dàng hiểu rằng khóa này được kết nối với tài khoản Bitsgap của bạn. Tiếp theo, nhập mã 2FA để tạo khóa API.

crypto_3.png

6. Đi đến Bitsgap > Sàn giao dịch của tôi

Đăng nhập vào tài khoản Bitsgap của bạn và truy cập trang "Sàn giao dịch của tôi". Nhấp vào [Thêm sàn giao dịch mới].

VIETMyExchanges.png

7. Chọn Crypto.com từ danh sách và sao chép địa chỉ IP Bitsgap

Để lấy danh sách IP đáng tin cậy, hãy nhấp vào biểu tượng "Sao chép" và lưu địa chỉ ở nơi nào đó an toàn (ví dụ: trong sổ ghi chú). Chúng tôi sẽ cần những IP này sau này khi thiết lập quyền API của bạn.

vcc.jpg

8. Quay lại Crypto.com và khớp các quyền API

Trước khi điều chỉnh quyền API, hãy làm như sau:

  1. Sao chép khóa API của bạn ở nơi an toàn.
  2. Sao chép Khóa bí mật của bạn ở nơi an toàn.

Sau đó, chỉnh sửa quyền của bạn như trong ví dụ bên dưới. Những quyền này sẽ cho phép chúng tôi đọc lịch sử và số dư hiện tại của bạn cũng như thực hiện giao dịch trên tài khoản sàn giao dịch của bạn.

3. Có thể đọc bật (hoạt động theo mặc định);
4. Cho phép Giao dịch bật;
5. Danh sách IP trắng - chèn IP được sao chép từ tab Sàn giao dịch của tôi.

Lưu ý
Sao chép địa chỉ IP và thêm chúng vào khóa API của bạn từng địa chỉ một. Khi bạn đã chèn địa chỉ IP, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng để thêm địa chỉ tiếp theo.

6. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấn [Lưu].

cc2.jpg

cc3.png

9. Quay lại Bitsgap > My Exchanges và nhập thông tin API của bạn

Trong cửa sổ “Kết nối sàn giao dịch mới”, hãy thực hiện như sau:

  1. Chọn Crypto.com;
  2. Dán khóa API của bạn;
  3. Dán khóa Bí mật của bạn;
  4. Nhấp vào [Kết nối].

vcc1.png

10. Kiểm tra kết nối

Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, bạn sẽ thấy Crypto.com được thêm vào danh sách các sàn giao dịch được kết nối của bạn với trạng thái "Đã kết nối" và số dư giao dịch có sẵn trên tài khoản của bạn.

Untitled (1).png

Cách thay thế khóa API

1. Truy cập Bitsgap > Sàn giao dịch của tôi

Đi tới trang "Sàn giao dịch của tôi" và tìm khóa API Crypto.com của bạn. Nhấp vào [Xem thêm] (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn [Thay thế khóa API].

ccVI3.jpg

2. Gia hạn khóa API

Chèn khóa bí mật và API mới của bạn. Tiếp tục bằng cách nhấp vào nút [Thay thế] để cập nhật cài đặt khóa API của bạn.

Lưu ý
Đảm bảo thêm địa chỉ IP đáng tin cậy của chúng tôi vào khóa API mới của bạn.

ccVI4.jpg

3. Kiểm tra trạng thái kết nối

Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, bạn sẽ thấy Crypto.com được thêm vào danh sách các sàn giao dịch được kết nối của bạn với trạng thái "Đã kết nối" và số dư giao dịch có sẵn trên tài khoản của bạn.

Untitled (1).png


Bạn có thắc mắc? Hãy đặt câu hỏi cho cộng đồng của chúng tôi trên Telegram!