Geavanceerde Bitsgap GRID bot-instellingen wijzigen

Wanneer je een nieuwe GRID Bot instelt, kun je in het gedeelte ‘Handmatige aanpassing’ de instellingen van je bot aanpassen en je handelsstrategie personaliseren. Om de instellingen aan te passen, klik je op [Handmatige aanpassing].

dgr1.jpg

Hoge en lage prijzen instellen

Standaard stelt het systeem de onder- en bovengrenzen van het tradingbereik in op een verhouding van 50:50 ten opzichte van de huidige koers. Alle orders boven de huidige koers zijn je initiële verkooporders, en de orders eronder zijn je kooporders. Deze verhouding zal veranderen wanneer de prijs binnen je raster begint te fluctueren.

Stel het bereik handmatig in volgens je handelsstrategie. Om dat te doen, geef je waarden op in de velden "Lage prijs" en "Hoge prijs" of verplaats je de niveaus op de grafiek.

dgr2.jpg

Opmerking
Wanneer je de lage of hoge prijzen aanvankelijk wijzigt, wordt standaard alleen het percentage van de rasterstap aangepast. Het aantal rasterniveaus blijft vast. Na het wijzigen van het aantal niveaus of de rasterstap, blijft de laatst gewijzigde parameter vast staan en wordt de tweede gewijzigd.

Grid stap en niveau aanpassen

De "Grid niveau" parameter weergeeft het aantal open orders die je bot zal aanmaken, terwijl de "Grid stap" de prijsafstand tussen die rasterniveaus aangeeft.

Beide velden zijn met elkaar verbonden, d.w.z. dat een verandering in de ene parameter zal leiden tot een verandering in de tweede (aangezien de Grid stap % direct de afstand tussen botorders bepaalt):

Grid stap % neemt toe → het aantal grid niveaus neemt af.
Een breder raster (1%< grid stap) zal resulteren in een hogere winst, maar transacties zullen meer tijd nodig hebben om te vullen.

Grid Stap % neemt af → het aantal grid niveaus neemt toe.
Een smal raster (1% > grid stap) levert minder winst per transactie op, maar transacties worden vaker gevuld.

Het in evenwicht brengen van de snelheid en de waarde van de gegenereerde winst is het belangrijkste criterium voor een succesvolle bot. Afhankelijk van de marktomstandigheden, zullen verschillende instellingen gehanteerd moeten worden:

  • Als er veel volatiliteit in de markt is, moet er een bredere grid geplaatst worden.
  • Als de markt vlak is, dan zal een grid in een smal prijskanaal geschikt zijn om de meeste winst uit de markt te halen.

dgr3.gif

Vaste ordergrootte wijzigen

Standaard hebben de orders van de GRID bot een vaste grootte in de quotevaluta. Op deze manier wordt de totale investering verdeeld in gelijke volumes in koersvaluta tussen alle rasterniveaus.

dgr4.jpg

Als de prijs daalt, daalt de waarde van de basisvaluta; daarom kunnen er meer munten worden gekocht. Echter, als de prijs stijgt, daalt het bedrag van de basisvaluta dat de bot zal kopen omdat het beperkt is tot het bedrag van de toegewezen quotevaluta.

Tip
Deze strategie kan effectief worden gebruikt als je verwacht dat de prijs binnen een zijwaartse range zal bewegen.

Er is ook een optie om de ordergrootte te wijzigen naar de basisvaluta. De bot zal dan een vast bedrag van de basisvaluta per transactie kopen en verkopen. Dit vergt een veel grotere investering om de grid te creëren; het zal echter aanzienlijk meer winst genereren tijdens de prijsrally.

Tip
Het beste moment om deze strategie te gebruiken, is wanneer je verwacht dat de markt een sterke uptrend heeft.

Verleng en verplaats je raster met Trailing Up en Down

Trailing Up en Down functies kunnen helpen wanneer de prijs buiten je initiële rasterbereik beweegt. Ze werken echter verschillend. We hebben elk van deze opties hieronder in meer detail beschreven.

dgr5.jpg

  • Trailing up

Met deze functie kun je het hele raster omhoog verplaatsen als de koers het hoogste rasterniveau passeert en blijft stijgen. Trailing Up annuleert kooporders onderaan het raster en plaatst nieuwe orders boven het hoogste niveau van het huidige raster. Op deze manier volgt je raster de koers en verplaatst het alle kooporders van beneden naar boven, waardoor je GRID bot bijna oneindig kan werken.

Let op
De bot kan de quotevaluta van je beschikbare saldo gebruiken als je de ordergrootte vast hebt ingesteld in de basisvaluta. Dit komt doordat er bij een hogere prijs meer quotevaluta nodig is om de order te vullen voor hetzelfde volume in de basisvaluta.

Het voordeel van de Trailing Down functie is het uitbreiden van het raster van de bot onder de initiële setup.

Om verder te handelen in de neerwaartse trend, zal de bot kooporders plaatsen met de koersvaluta van je beschikbare saldo en plaatst het nieuwe verkooporders onder de onderste prijsgrens - op deze manier zal het systeem de initiële verkooporders op hun plaats houden en meer verkooporders toevoegen, waardoor het initiële raster wordt uitgebreid.

Het zal nieuwe orders blijven plaatsen totdat de Stop Trailing Prijs is bereikt of als er onvoldoende noteringssaldo is om nieuwe orders te plaatsen.

Let op
De Trailing Down functie verplaatst het raster niet, maar verlengt het. Dit betekent dat de bot meer geld zal nemen van het beschikbare saldo buiten de oorspronkelijk ingestelde investering en het bedrag van de door de bot gebruikte basisvaluta zal verhogen. Dit kan de risico's van een dalende prijs aanzienlijk vergroten.

Pompbescherming

De Pump Protection (Pompbescherming) functie voorkomt dat je bot tegen de hoogste prijzen koopt in het geval van een pomp. Deze optie is standaard ingeschakeld wanneer je de Trailing Down of Trailing Up opties activeert. Je kunt het altijd uitschakelen tijdens de initiële instellingen of wanneer je je bestaande bots aanpast.

dgr6.jpg

Als de functie is ingeschakeld, zal het systeem de bot inactief zetten en zijn status veranderen in "Pump" totdat de markt is gestabiliseerd. Wanneer de status "Pump" aan de bot is toegekend, zal Trailing Up voorkomen dat de bot je bestaande orders boven de huidige grid verplaatst, terwijl de trailing Down geen nieuwe kooporders op de markt zal plaatsen. Op deze manier wordt je initiële investering niet verhoogd en ben je beschermd tegen de risico's van de aanhoudende marktvolatiliteit.

Let op
Het uitschakelen van de Pump-bescherming verhoogt de risico's, vooral op zeer volatiele paren.

Stel een Take Profit en Stop Loss in

Take Profit en Stop Loss zijn functies waarmee je de trading bot kunt sluiten en de basisvaluta kunt verkopen wanneer de prijs een specifieke voorwaarde bereikt.

De Stop Loss (SL) kan worden gebruikt om de verliezen** als gevolg van de prijsdaling te beperken, terwijl Take Profit (TP) de ultieme oplossing is om het winstdoel te bereiken en het rendement vast te zetten.

De Stop Loss kan worden geplaatst op een specifiek prijsniveau waar bij het bereiken de Stop Loss moet worden geactiveerd. De Take Profit wordt ingesteld op een bepaald percentage dat aangeeft hoeveel van het rendement je wilt vergrendelen van deze specifieke bot.

dgr7.jpg

Zodra aan de SL of TP voorwaarde is voldaan, stopt de bot met handelen door alle basisvaluta te verkopen die in de openstaande orders zijn gebruikt. Daarna gaat de bot naar de tab "Bot historie".

Info
Als Trailing Up is ingeschakeld, wordt de Stop Loss dynamisch. Het zal de lage prijs volgen met een vast interval, telkens als het raster wordt verplaatst.

dgr8.gif


Heb je ergens problemen mee? Vraag raad aan onze community op Telegram!